/
/
Coeducació afectiva i sexual a 4rt, 5è i 6è de Primària

Coeducació afectiva i sexual a 4rt, 5è i 6è de Primària

50,00

La dimensió afectivosexual ha de ser present a qualsevol projecte educatiu dels centres i ha d’estar dins dels processos d’aprenentatges integrals, en la mesura del possible, detectant les necessitats de cada alumne.
L’objectiu del curs és facilitar coneixements i eines que permetin la implantació d’una educació afectiva i sexual positiva, completa i correcta, amb perspectiva de gènere, de forma continuada i adaptada a l’edat. Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran incloure al llarg del curs.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

– Entendre què és l’educació afectiva i sexual.
– Aprendre el desenvolupament del món afectiu i sexual dels 9 als 12 anys.
– Adquirir coneixements i habilitats per formar en l’afectivitat i la sexualitat.
– Resolució de conflictes o intervencions i estratègies per a l’educació afectivosexual.

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ:

Mòdul 1: Entendre què és l’educació afectiva i sexual
– Què es la sexualitat.
– L’educació integral en sexualitat com un factor de promoció i de protecció de la salut individual i col·lectiva.
– La importància de la coeducació.
– Conceptes bàsics: identitat, orientació sexual, sexe i expressió personal.
– Canvis emocionals i psicològics.
– Les tecnologies i els primers contactes amb xarxes socials.
– Bibliografia complementària.

Mòdul 2: Desenvolupament del món afectiu i sexual dels 9 als 12 anys
– Qui sóc jo: identificació personal i expressió personal.
– Els vincles i les necessitats afectives.
– Estereotips de gènere.
– El respecte, la intimitat i l’empatia.
– L’autoconcepte i l’autoestima.
– La influència de les xarxes socials.
– Desenvolupament psicosexual.
– La prepubertat i la pubertat.
– El cicle menstrual.
– La reproducció humana i el plaer.
– Bibliografia complementària.

Mòdul 3: Com formar en l’afectivitat i la sexualitat.
– La prevenció de violències, assatjaments o discriminació per manca de respecte a la diversitat.
– Models inclusius i no discriminatoris per raó de gènere.
– Treballar l’empatia.
– Com fomentar les conductes assertives.
– La resolució de conflictes.
– Sexualitat positiva.
– Abordatge de manifestacions de conductes sexuals.
– La relació amb la família.
– Bibliografia complementària.

Mòdul 4: Estratègies i exemples per a l’educació afectivosexual.
– Espais de coeducació.
– Els contes i audiovisuals.
– Dinàmiques pràctiques a l’aula.
– Treballar la diferència.
– La unió del grup classe.
– Dinàmiques de sexualitat.
– Bibliografia complementària.

FORMADORA:
Marta Pujol Redondo.

Curs de 30 hores.
Homologat pel Departament d’Educació.

Convocatòria

1 de desembre al 21 de desembre, 2 d'octubre al 22 d'octubre., 2 de febrer al 22 de febrer, 2 de gener al 22 de gener, 3 de novembre al 23 de novembre, Desembre 2023, Novembre 2023, Octubre 2023, Setembre 2023

Productes relacionats

Carret de compra0

Cistella