/
/
Coeducació afectiva i sexual a primer cicle de la E.S.O

Coeducació afectiva i sexual a primer cicle de la E.S.O

50,00

En el desenvolupament de la infància i l’adolescència, hi té un paper destacat l’educació afectiva i sexual. Cal que els adolescents rebin educació de manera que aquests coneixements els aportin actituds positives envers l’afectivitat i la sexualitat així com poder adquirir habilitats que els condueixin a desenvolupar conductes saludables.
Des del punt de vista pedagògic, l’educació afectiva i sexual ha de contribuir al desenvolupament de la personalitat de l’alumnat. L’objectiu del curs és facilitar eines que permetin la implantació d’una educació afectiva i sexual positiva, completa i correcta, amb perspectiva de gènere, de forma continuada i adaptada a l’edat.
Aquest curs permet als docents tenir una metodologia i unes eines per fer una educació integral en sexualitat i la possibilitat d’augmentar els seus coneixements sobre la matèria. Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran integrar al llarg del curs.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

– Entendre què és l’educació afectiva i sexual.
– Entendre el desenvolupament del món afectiu i sexual de l’etapa.
– Adquirir coneixements i habilitats per formar en l’afectivitat i la sexualitat.
– Resolució de conflictes o intervencions i estratègies per a l’educació afectivosexual.

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ:

Mòdul 1: L’educació afectiva i sexual.
Sexualitat, sexe i salut.
L’educació integral en sexualitat com un factor de promoció i de protecció de la salut individual i col·lectiva.
Fomentar la coeducació.
Conceptes bàsics: identitat, orientació sexual, sexe i expressió personal.
Canvis emocionals i psicològics.
El paper del professorat i dels centres educatius.
Bibliografia complementària.

Mòdul 2: Desenvolupament del món afectiu i sexual
Identitat, gènere i adolescència.
Els vincles i les necessitats afectives.
L’autoconcepte i l’autoestima.
Hipersexualització.
La influència de les xarxes socials.
Influències en la sexualitat.
LGTBIfòbia.
El plaer.
Conductes sexuals. (Consentiment, el no, les primeres vegades, la
Bibliografia complementària.

Mòdul 3: Com formar positivament en l’afectivitat i la sexualitat.
La prevenció de violències i discriminació.
Assetjament i agressions per manca de respecte a la diversitat.
Models inclusius i no discriminatoris per raó de gènere.
La resolució de conflictes.
Abordatge de manifestacions de conductes sexuals.
La diversitat afectiva, sexual i de gènere.
La relació amb la família.
Bibliografia complementària.

Mòdul 4: Estratègies i exemples per a l’educació afectivosexual.
Les tutories.
Continguts orientatius i propostes d’activitats.
Dinàmiques pràctiques i activitats puntuals a l’aula.
Recursos per al professorat.
Recursos per a l’alumnat.
Bibliografia complementària.

FORMADORA:
Marta Pujol Redondo.

Curs de 30 hores.
Homologat pel Departament.

Convocatòria

1 de desembre al 21 de desembre, 2 d'octubre al 22 d'octubre., 3 de novembre al 23 de novembre, Desembre 2023, Novembre 2023, Octubre 2023, Setembre 2023

Productes relacionats

Carret de compra0

Cistella