/
/
Coeducació afectiva i sexual a segon cicle de la E.S.O

Coeducació afectiva i sexual a segon cicle de la E.S.O

50,00

L’objectiu d’aquest curs és poder aprendre eines que aportin al professorat de segon cicle de secundària els elements per a treballar a les aules el desenvolupament afectiu i sexual de l’alumnat adolescent tenint en compte la diversitat d’identitats afectives i sexuals i la promoció d’una sexualitat positiva i respectuosa.

La formació permet als docents dominar els diferents conceptes amb l’objectiu de proporcionar elements teòrics necessaris relacionats amb la temàtica i a tenir una metodologia per fer una educació integral en sexualitat. Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran integrar al llarg del curs.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

– Entendre què és l’educació afectivosexual així com el concepte ampli de sexualitat i les diferents maneres de viure-la.
– Aprendre el desenvolupament del món afectiu i sexual de l’adolescència.
– Adquirir coneixements i habilitats per formar en l’afectivitat i la sexualitat.
– Informació per integrar els coneixements en el projecte educatiu del centre.

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ:

Mòdul 1: Entendre què és l’educació afectiva i sexual
Què es la sexualitat.
Drets sexuals.
L’educació integral en sexualitat com un factor de promoció i de protecció de la salut individual i col·lectiva.
La importància de la coeducació.
Conceptes bàsics: identitat, orientació sexual, sexe i expressió personal.
Canvis emocionals i psicològics.
Les influències externes.
Bibliografia complementària.

Mòdul 2: Desenvolupament del món afectiu i sexual.
Vincles, amor, enamorament i necessitats afectives.
Estereotips de gènere.
L’autoconcepte i l’autoestima.
La influència de les xarxes socials.
Riscs tecnològics.
Sèxting i sexpreading.
Les relacions sexuals.
Les conductes de risc.
Pornografia.
LGTBIfòbia.
Conductes de violència en les parelles.
Bibliografia complementària.

Mòdul 3: Com formar positivament en l’afectivitat i la sexualitat.
Potenciar la visió positiva de la diversitat i la diferència.
Models inclusius i no discriminatoris per raó de gènere.
El pensament crític.
Assetjament, discriminacions i agressions.
La prevenció de violències sexistes.
Parlem de sexe.
Sexualitat responsable.
Drets sexuals i salut sexual.
La relació amb la família.
Bibliografia complementària.

Mòdul 4: Estratègies i exemples per a l’educació afectivosexual.
Les tutories.
Continguts orientatius i propostes d’activitats.
Dinàmiques pràctiques i activitats puntuals a l’aula.
Recursos per al professorat.
Recursos per a l’alumnat.
Bibliografia complementària.

FORMADORA:
Marta Pujol Redondo.

30 hores. Formació Reconeguda pel Departament d’Educació.

Convocatòria

1 de desembre al 21 de desembre, 2 d'octubre al 22 d'octubre., 3 de novembre al 23 de novembre, Desembre 2023, Novembre 2023, Octubre 2023, Setembre 2023

Productes relacionats

Carret de compra0

Cistella