Cursos disponibles

Imatge de curs Espacios de aprendizaje 3-6
Categoría 1

En esta formación te ofreceremos herramientas y recursos para la creación y la organización de espacios educativos en esta etapa. Proporcionaremos claves para identificar las necesidades de cada espacio en función de las necesidades de los niños y niñas y conectaremos el diseño de estos espacios con el modelo educativo actual. Por último, reflexionaremos sobre el rol del adulto en el diseño así como en el acompañamiento desde una mirada respetuosa con la infancia.

Imatge de curs El quotidià, l'inici de la lectura i l'escriptura.
Categoría 1

En aquest curs podras conèixer la importància de tota la part prèvia al fet fet de llegir i escriure des de la vessant quotidiana, aprendre a crear i dissenyar propostes manipulatives prèvies a la lectoescriptura.
A més volem conscenciar del valor que tenen les diferents actuacions prèvies i donar importància als diferents nivells maduratius i necessitats que ens trobem a l’aula.

Imatge de curs La cura de la quotidianitat a l'etapa 0-3.
Categoría 1

Els infants petits estan descobrint el món per primera vegada. Les vivències que estan tenint són noves. No tenen cap referència prèvia que els orienti. Tot és nou i sorprenent. I nosaltres, els adults que en tenim cura i els acompanyem, som la seva àncora, el seu espai segur en un món que els és totalment desconegut.
Per poder acompanyar-los en aquesta fita tan important, hem de tornar a ser capaços de meravellar-nos del quotidià. El contacte amb infants petits ens dóna l’oportunitat de tornar a descobrir el món a través d’acompanyar les seves vivències. I hem de ser capaços de viure aquesta experiència com un regal també per a nosaltres. Una oportunitat de tornar a enamorar-nos de la vida.
Durant aquestes setmanes, us convidem a construir o recuperar aquestes ulleres imaginàries que ens permetran mirar la vida amb ulls d’infant, prenent consciència de la importància de la quotidianitat en la construcció del vincle i la relació amb els infants que acompanyem.

Imatge de curs El pensament matemàtic des d'una mirada globalitzada
Categoría 1

El curs es desenvolupa a través de diverses estratègies d’aprenentatge que permeten un desenvolupament progressiu de les competències professionals per al desenvolupament del pensament matemàtic en el segon cicle d’educació infantil, selecció i anàlisi didàctica d’experiències o activitats matemàtiques, estudi de casos, anàlisis de vídeos, entre altres. Per mitjà de tallers pràctics, revisió de bibliografia, anàlisi de situacions d’aprenentatge, reflexions i ús de recursos digitals, es possibilitarà que el docent analitzi i reflexioni sobre els processos d’aprenentatge que permeten desplegar el pensament matemàtic en el cicle de 3 a 6 anys.

Imatge de curs Com acompanyar les necessitats sensorials amb infants amb TEA
Categoría 1

En aquest curs podràs comprendre què és la integració sensorial com a factor clau per al desenvolupament infantil, detectar les dificultats de processament sensorial en els primers anys de vida, identificar el Perfil Sensorial dels infants amb TEA i aplicar adaptacions a l’aula per tal d’optimitzar el dia a dia dels infants dins del context escolar.

Imatge de curs Coeducació a través de la literatura infantil i juvenil (LIJ)
Categoría 1

En aquesta formació podràs conèixer el paper de la literatura infantil i juvenil dins de la coeducació: Quin paper juguen els clàssics de la literatura? I els contes de fades? Quins són els àlbums il·lustrats referents per tractar aquesta temàtica? També podràs comprendre l’evolució de la literatura infantil i juvenil a Catalunya i les principals obres en referència a la coeducació i ser capaç de crear una sessió de coeducació a través de contes i/o llibres a l’aula.
A més, podràs obtenir i enriquir una guia bibliogràfica de llibres per a treballar la diversitat de gènere, la identitat sexual, la transexualitat infantil, la identitat sexual i la diversitat familiar a l’aula en tres etapes diferents: infantil, primària i secundària.

Imatge de curs Com facilitat l'educació emocional dins l'aula a primària.
Categoría 1

El curs té com a objectiu que les persones docents puguin reflexionar sobre l’estat actual de l’educació emocional a les escoles i que puguin obtenir eines pràctiques per tal de promoure entre els seus alumnes l’empatia, la comunicació assertiva, l’autocontrol i la gestió dels conflictes.

Imatge de curs La Criança Cíclica©: Ser un mestre/a far
Categoría 1

En aquesta formació aprendràs com convertir-te en un exemple digne de ser imitat pels nostres infants i com crear una influència sanadora en el seu desenvolupament. Tenint en compte, per sobre de tot, la situació de pandèmia que hem viscut els últims anys, entre altres aspectes socials que no acompanyen la vivència natural i sana de la infància.
També parlarem de la roda de l’any i les principals festivitats des del seu sentit original, la importància del ritual i de la màgia en l’etapa 3-6 i aprendrem a crear taules d’estació amb tots els seus elements entre d’altres.

Imatge de curs Situacions d'aprenentatge. Del curriculum a la programació d'aula.
Categoría 1

En aquest curs podràs aprendre a avaluar en base al nou currículum LOMLOE.
Analitzar el currículum 175/2022 i establir el marc de referència per a avaluar les Situacions d’Aprenentatge. Crear diferents instruments d’avaluació, basant-se en l’avaluació formadora i formativa i desenvolupar un informe qualitatiu.

Imatge de curs Introducció a la pedagogia sistèmica
Categoría 1

En aquest curs coneixeràs el marc de la Pedagogia Sistèmica i com aplicar els seus principis bàsics. D’aquesta manera, t’ajudarà a ampliar la teva mirada i el teu acompanyament a la infància serà més integral i inclusiu. La formació serà a través de continguts creats i online, amb diapositives, fotografies,lectures i vídeos.

Imatge de curs CONFLICTES, LÍMITS I RESPECTE DINS L'AULA
Categoría 1

El curs està encarat a la gestió de conflictes que els docents de primària es poden trobar a l’escola, ja sigui dins l’aula, amb les famílies o entre docents. Podent-los treballar des d’una vessant respectuosa i participativa on la comunicació no violenta en sigui la clau.
La metodologia que s’utilitzarà serà de caire pràctica en el sentit que cada participant, apart de llegir o escoltar els continguts, caldrà que els exerciti. Les pràctiques seran representatives i reals perquè les eines, reflexions i estratègies que sorgeixin les puguin fer servir en el dia a dia i no només en el discurs. Per això, és important que puguin rebre feedback de les activitats proposades i participin al zoom on el treball consistirà a treballar aquestes eines per poder-les viure com a útils.
Per altra banda, en cas que les participants tinguin dubtes o ganes d’exposar quelcom hi haurà un canal directe per a poder-nos comunicar.

Imatge de curs Coeducació afectiva i sexual a segon cicle de la ESO
Categoría 1

L’objectiu d’aquest curs és poder aprendre eines que aportin al professorat de segon cicle de secundària els elements per a treballar a les aules el desenvolupament afectiu i sexual de l’alumnat adolescent tenint en compte la diversitat d’identitats afectives i sexuals i la promoció d’una sexualitat positiva i respectuosa.

La formació permet als docents dominar els diferents conceptes amb l’objectiu de proporcionar elements teòrics necessaris relacionats amb la temàtica i a tenir una metodologia per fer una educació integral en sexualitat. Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran integrar al llarg del curs.


Imatge de curs Coeducació afectiva i sexual a primer cicle de la ESO.
Categoría 1

En el desenvolupament de la infància i l’adolescència, hi té un paper destacat l’educació afectiva i sexual. Cal que els adolescents rebin educació de manera que aquests coneixements els aportin actituds positives envers l’afectivitat i la sexualitat així com poder adquirir habilitats que els condueixin a desenvolupar conductes saludables.
Des del punt de vista pedagògic, l’educació afectiva i sexual ha de contribuir al desenvolupament de la personalitat de l’alumnat. L’objectiu del curs és facilitar eines que permetin la implantació d’una educació afectiva i sexual positiva, completa i correcta, amb perspectiva de gènere, de forma continuada i adaptada a l’edat.
Aquest curs permet als docents tenir una metodologia i unes eines per fer una educació integral en sexualitat i la possibilitat d’augmentar els seus coneixements sobre la matèria. Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran integrar al llarg del curs.

Imatge de curs Coeducació afectiva i sexual a 4rt, 5è i 6è de primària.
Categoría 1

La dimensió afectivosexual ha de ser present a qualsevol projecte educatiu dels centres i ha d’estar dins dels processos d’aprenentatges integrals, en la mesura del possible, detectant les necessitats de cada alumne.

L’objectiu del curs és facilitar coneixements i eines que permetin la implantació d’una educació afectiva i sexual positiva, completa i correcta, amb perspectiva de gènere, de forma continuada i adaptada a l’edat.

Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran incloure al llarg del curs.


Imatge de curs Coeducació afecitva i sexual a 1r, 2n i 3r de primària.
Categoría 1

La dimensió afectivosexual ha de ser present a qualsevol projecte educatiu dels centres i ha d’estar dins dels processos d’aprenentatges integrals, en la mesura del possible, personalitzats amb cada alumne. L’educació afectivosexual amb una perspectiva de coeducació ha de servir perquè l’alumnat sigui lliure i feliç en la vivència del propi jo, de l’altre, dels afectes i de la sexualitat. I alhora ha de posar els fonaments que permetran, més endavant, assolir una maduresa afectiva i sexual.

Aquest curs permet als docents adquirir capacitats per desenvolupar accions d’educació afectiva i sexual des d’un punt de vista de confiança i coneixements de l’etapa de Primària.

Així mateix, es donen als docents eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes que podran incloure al llarg del curs


Imatge de curs Acompanyament i coeducació afectiva i sexual a la primera infància.
Categoría 1

La dimensió afectivosexual ha de ser present a qualsevol projecte educatiu dels centres i ha d’estar dins dels processos d’aprenentatges integrals. L’educació afectivosexual en els més petits ha de servir per a fer infants més lliures i feliços en la vivència del propi jo, de l’altre, dels afectes i de la sexualitat. Alhora, ha de posar els fonaments que permeten, més endavant, assolir una maduresa afectiva i sexual.

Aquest curs permet als docents adquirir capacitats per desenvolupar una educació afectiva i sexual des d’un punt de vista de confiança i coneixements de l’etapa infantil. Així mateix, es donen eines específiques per a treballar tots els aspectes del curs a l’aula en aquestes edats amb dinàmiques, exemples i propostes


Imatge de curs Acompanyament emocional a l'escola a través de Sandplay
Categoría 1

Aquest curs presenta les bases de la teràpia Sandplay i les seves adaptacions a l’aula. Sandplay és una neuroteràpia no verbal i no racional basada en el joc (innat a l’infant), l’autoexpressió simbòlica (que evita bloquejos) i la creativitat.

Amb la teràpia Sandplay, es creen ponts entre el món intern-inconscient i l’exterior, s’identifiquen i regulen les qüestions emocionals que interrompen la capacitat innata de l’infant d’aprendre o de socialitzar i fan visibles els seus propis recursos i talents, fomentant així la seva autoestima i autoconcepte.
Aquest curs incorpora exercicis pràctics d’autoexploració amb tècniques terapèutiques de diferents enfocaments (gestalt, artteràpia). Des d’aquest autoconeixement podrem oferir un acompanyament emocional de qualitat dins l’aula, resignificant els vincles i fomentant l’empatia.
Es tracta doncs d’un viatge de transformació que cuida i sana tant a qui acompanya com el qui és acompanyat.


Imatge de curs Relació família i escola. Una mirada respectuosa 3-6.
Categoría 1

En aquest curs podràs aprofundir en els coneixements específics sobre el desenvolupament evolutiu dels infants i les seves necessitats.
Adquirir coneixements específics sobre els processos de formació de la parella, la gestació, el naixement, la maternitat, la paternitat, la criança i l’educació en el context familiar.
Formar nous professionals per acompanyar dones i homes en l’assumpció d’una nova identitat quan es converteixen en mares i pares, ajudant a comprendre tant les pròpies necessitats i estats emocionals com les dels seus fills/es.
Capacitar nous professionals per intervenir preventivament en l’etapa 3-6, potenciant la consolidació d’un vincle afectiu de qualitat i un entorn adequat per al desenvolupament dels infants.

Imatge de curs Mestres en equilibri. Ioga i mindfulness com a eina educativa a l'aula.
Categoría 1

Com a professionals de l’educació volem que els nostres alumnes aprenguin, estiguin atents a classe, sàpiguen gestionar les seves emocions i, sobretot, gaudir amb ells del seu procés de creixement. De totes maneres, les noves generacions ens presenten nous reptes, ja que amb la irrupció de les noves tecnologies o la velocitat dels nous temps cada cop és més difícil mantenir la seva atenció i tenir-los motivats durant les hores lectives. Einstein ja va dir que, si volem aconseguir resultats diferents, hem de començar a fer les coses de manera diferent. És per això que les noves metodologies arriben trepitjant fort i donen sentit a aquesta formació. Us oferim un curs pensat per adquirir noves eines basades en el ioga i l’atenció plena. Tècniques i recursos que asseguren un augment de l’atenció de l’alumne i la seva motivació. Amb aquesta formació t’iniciaràs en els coneixements bàsics per a poder ensenyar als teus alumnes a assolir la calma i la concentració a través de moviments de relaxació, respiració i meditació i posin el focus en els moments importants del seu aprenentatge.

Imatge de curs La panera dels tresors i el joc heurístic. Una mirada des del joc lliure i autònom dels infants de 0 a 3 anys.
Categoría 1

Aquest serà un curs totalment reflexiu. L’educació evoluciona, el concepte d’infant evoluciona i les metodologies van canviant. Educar implica formació continuada de qui educa i és un compromís que tenim en la nostra tasca cap als infants.
Partim de dues propostes destinades a infants de 0 a 3 anys, tot i que, sovint, ubiquem la panera de tresors al grup de lactants 0-1 anys i inicis del grup de caminants (si en tenim de petits) i el joc heurístic al grup de caminants 1-2 anys. A grans, 2-3 anys, el més habitual és que desaparegui per a focalitzar el seu joc en el simbolisme i el joc d’imitació, construccions…
En el transcurs del curs podrem observar com els infants de totes les franges d’edat, inclòs els més grans de 3 anys, continuen manipulant, experimentant, creant, jugant i descobrint a través de materials inespecífics i quina és la seva evolució natural. Podrem, també, posar nom a les diferents accions que realitzen i fer un anàlisi més acurat a través de l’observació dels diferents esquemes d’acció que van sorgint mentre juguen.

Imatge de curs Les Peces Soltes i els Minimons com a nova manera de concebre el joc.
Categoría 1

En aquest curs ens endinsarem en el magnífic món del joc lliure o joc no estructurat. A partir de la Teoria de les Peces Soltes de Simon Nicholson, explorarem les possibilitats del joc amb peces soltes i els seus beneficis. Coneixerem les seves influències i donarem sentit a aquestes noves mirades de l’infant, al seu joc i al seu aprenentatge.
També coneixerem què són els Minimons, quina relació tenen amb les peces soltes i els seus beneficis en l’infant.
Tots aquests coneixements convidaran l’alumne a reflexionar, qüestionar-se i construir la seva mirada cap a aquest tipus de joc. A més a més, en realitzar activitats pràctiques, podrà posar-se en la pell de les criatures.
Els continguts, els materials, les provocacions exposades i la metodologia estan destinats a professionals de l’educació infantil i primària, i a aquells pares i mares que vulguin endinsar-se en el món del joc no estructurat i conèixer els nous paradigmes pedagògics per poder oferir, tant a casa com a l’escola, propostes i provocacions que afavoreixin el desenvolupament de les criatures en un entorn relaxat, segur, organitzat, estètic i harmònic.

Imatge de curs Espais d'aprenentatge 3-6.
Categoría 1

En aquesta formació t’oferirem eines i recursos per a la creació i organització d’espais educatius en aquesta etapa. Proporcionarem claus per a identificar les necessitats de cada espai en funció de les necessitats dels infants i connectarem el disseny d’aquests espais amb el model educatiu actual. Finalment, reflexionarem sobre el rol de l’adult en el disseny així com en l’acompanyament des d’una mirada respectuosa amb la infància.

Imatge de curs El desenvolupament motor i el moviment lliure
Categoría 1

En aquest curs trobaràs informació sobre Emmi Pikler, la seva tasca i la seva mirada. Emmi Pikler, pediatra hongaresa, va dedicar tota la vida a la petita infància. A través d’observar i acompanyar infants, va fer grans descobriments relatius al desenvolupament motor global dels infants. Va realitzar una incansable cerca per oferir les millors condicions als infants pel seu desenvolupament, creant així el moviment lliure.

Emmi Pikler va revolucionar la mirada cap als infants, veient-los capaços i convertint la vida quotidiana i les cures en allò indispensable per a un òptim desenvolupament integral dels infants. Posar l’infant i les cures al centre no sempre és fàcil, per això hem de observar i reflexionar sobre el paper de l’adult que els acompanya.

Així doncs, en aquest curs coneixeràs i aprofundirem en la tasca realitzada per Emmi Pikler, t’enriquiràs posant l’infant al centre i adquiriràs nous aprenentatges sobre el moviment lliure i com acompanyar-lo.


Imatge de curs Disseny d'espais i materials a l'escola bressol
Categoría 1

En aquest curs trobaràs tota la informació i recursos per dissenyar l’escola bressol per al desenvolupament integral de l’infant. L’espai i els materials han de ser els adequats per crear un entorn segur i de confiança per als infants, i així poder desplegar les seves ales i les seves capacitats. Així mateix, aprendrem a dissenyar cada espai, des del jardí fins a cada estança, segons l’edat dels infants. A més del disseny, presentarem materials i oferirem recursos per a crear-ne de nous, apostant així també per la creació de material amb material reciclat i de qualitat fet per nosaltres. Posarem l’infant al centre, aprendrem el concepte d’infant capaç i reflexionarem sobre la importància i la influència que tenen l’espai i els materials que oferim per als infants.
Així, adquiriràs nous aprenentatges que t’ajudaran a assolir eines i estratègies per afavorir el seu desenvolupament en un espai preparat i amb materials de qualitat. Tindrem en compte també quin és el paper de l’adult quan estem a l’espai amb els infants.