/
/
Replantejament del projecte

Replantejament del projecte

1.365,00

Acompanyament en canvis profunds de mirada que posin l’infant al centre. Si necessiteu fer un canvi i replantejar de nou el projecte, us oferim un assessorament i seguiment que consta de: 10 sessions, una trobada reflexiva mensual amb tot l’equip i una observació trimestral.

Amb aquest acompanyament, reflexionarem, planificarem els canvis a fer i els avaluarem.

Productes relacionats

Carret de compra0

Cart