/
/
Les Peces soltes i els Mini mons com a nova manera de concebre el joc

Les Peces soltes i els Mini mons com a nova manera de concebre el joc

50,00

En aquest curs ens endinsarem en el magnífic món del joc lliure o joc no estructurat. A partir de la Teoria de les Peces Soltes de Simon Nicholson, explorarem les possibilitats del joc amb peces soltes i els seus beneficis. Coneixerem les seves influències i donarem sentit a aquestes noves mirades de l’infant, al seu joc i al seu aprenentatge.
També coneixerem què són els Minimons, quina relació tenen amb les peces soltes i els seus beneficis en l’infant.
Tots aquests coneixements convidaran l’alumne a reflexionar, qüestionar-se i construir la seva mirada cap a aquest tipus de joc. A més a més, en realitzar activitats pràctiques, podrà posar-se en la pell de les criatures.
Els continguts, els materials, les provocacions exposades i la metodologia estan destinats a professionals de l’educació infantil i primària, i a aquells pares i mares que vulguin endinsar-se en el món del joc no estructurat i conèixer els nous paradigmes pedagògics per poder oferir, tant a casa com a l’escola, propostes i provocacions que afavoreixin el desenvolupament de les criatures en un entorn relaxat, segur, organitzat, estètic i harmònic.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

– Diferenciar el joc estructurat del joc no estructurat.
– Conèixer la Teoria de les peces soltes i els seus beneficis.
– Classificar els materials de manera harmònica.
– Endinsar-se en el món dels Mini mons i la seva relació amb les peces soltes.
– Dissenyar propostes amb peces soltes.
– Reflexionar sobre el nostre paper com a acompanyants en el procés d’aprenentatge dels infants.

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ:

Mòdul 1: El joc i la teoria de les peces soltes
El joc i les seves tipologies
El joc no estructurat i els seus beneficis
La Teoria de les peces soltes
Lectura article La teoria de les peces soltes de S. Nicholson
Reflexió/debat sobre el joc desestructurat

Mòdul 2: Els materials: la seva presentació i classificació
Classificació de materials i peces soltes
Com introduir les peces soltes al joc
Com preparar una provocació amb peces soltes
Recol·lecció de peces soltes i joc (reconnectar amb l’infant interior)
Reflexió/debat sobre la sessió de joc
Lectura (opcional)

Mòdul 3: Els Mini mons
Característiques dels Mini mons i la seva relació amb les peces soltes
Beneficis dels Mini mons
Com preparar un Mini món
Exemples de propostes
Anàlisi sobre una proposta presentada

Mòdul 4: Disseny d’una proposta o provocació
L’acompanyament de l’adult en la proposta
Disseny d’una proposta pròpia
Reflexió sobre el procés de creació de la proposta i sobre les propostes de la resta de companyes
Creació d’una biblioteca compartida a través del fòrum d’alumnes

FORMADORA:
Anna Oliver.

40 hores. Reconeguda pel Departament d’Educació.

Convocatòria

1 d'agost al 29, 1 de juliol al 28, 2 de setembre al 27, 3 de juny al 28 de juny

Productes relacionats

Carret de compra0

Cart