/
/
Com acompanyar les necessitats sensorials amb infants amb TEA

Com acompanyar les necessitats sensorials amb infants amb TEA

En aquest curs podràs comprendre què és la integració sensorial com a factor clau per al desenvolupament infantil, detectar les dificultats de processament sensorial en els primers anys de vida, identificar el Perfil Sensorial dels infants amb TEA i aplicar adaptacions a l’aula per tal d’optimitzar el dia a dia dels infants dins del context escolar.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ:

– Entendre com és el desenvolupament dels sistemes sensorials, en un context de riquesa en experiències i aprenentatge natural.
– Analitzar què és la disfunció del processament sensorial i saber identificar-la.
– Comprendre la relació entre TEA i dificultats de processament sensorial.
– Analitzar i interpretar les adaptacions més adients per realitzar dins de l’entorn escolar.

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ:

MÒDUL 1 BASES TEÒRIQUES DE LA INTEGRACIÓ SENSORIAL
Objectius:
– Conceptualitzar el desenvolupament dels sistemes sensorials
– Bases teòriques de la integració sensorial
– Com es dona el desenvolupament dels infants, dins d’un context natural
Unitats didàctiques
1) Quins són els 8 sistemes sensorials? Entendre com funcionen els sistemes
sensorials:
o Sistema visual
o Sistema auditiu
o Sistema gustatiu
o Sistema olfactiu
o Sistema tàctil
o Sistema vestibular
o Sistema propioceptiu
o Sistema interoceptiu
2) Com aprenem? Entendre què es genera a nivell neurològic, quan vivim
experiències sensorials i aprenem
o Maduresa neurològica i desenvolupament neurotípic
3) Què ens diu la teoria de la integració sensorial? Entendre les bases teòriques de
la integració sensorial
o Jean Ayres
o Terapia Ocupacional
o Modulació sensorial
o Discriminació sensorial

MÒDUL 2 DIFICULTATS DE MODULACIÓ I DE DISCRIMINACIÓ EN
INFANTS AMB TEA
Objectius:
– Conceptualitzar què és la modulació sensorial
– Entendre les bases de la disfunció en la regulació sensorial
– Descobrir com afecta al nivell d’alerta
– Entendre què és la discriminació i com afecta a l’aprenentatge i a la coordinació
motriu
Unitats didàctiques:
1) Hipersensibilitat: Entendre què és la hipersensibilitat sensorial i quines
implicacions té en el dia a dia dels infants que la presenten
2) Hiposensibilitat i baix registre i cerca sensorial
a. Entendre què és la hiposensibilitat sensorial i quines implicacions té en el
dia a dia dels infants que la presenten
b. Entendre què és el baix registre sensorial i quines implicacions té en el
dia a dia dels infants que el presenten
c. Entendre què és la cerca sensorial i quines implicacions té en el dia a dia
dels infants que la presenten
3) Manca de coordinació motriu
4) Dispràxia i planificació motriu

MÒDUL 3 MODIFICACIONS SENSORIALS DINS DEL CONTEXT ESCOLAR
Objectius:
– Descobrir com optimitzar els recursos sensorials dins del context escola, per a
alumnes amb diagnòstic de TEA
– Aprendre a realitzar modificacions ambientals globals, considerant les
necessitats sensorials dels alumnes amb TEA
– Saber preparar racons sensorials a l’aula
Unitats didàctiques:
1) Necessitats sensorials individuals: poder determinar quins materials i suports,
són positius per a cada alumne amb TEA
2) Espai de l’aula: com distribuir els espais sensorials dins de l’aula
3) Espai del pati: quines modificacions es poden realitzar dins del context
d’esbarjo, que majoritàriament es realitza al pati de l’escola
4) Espai del menjador: analitzar tots els aspectes sensorials a tenir en compte,
durant l’estona del menjador
5) Altres espais

FORMADORA:
Barbara Viader.

This product is currently out of stock and unavailable.

40 hores. Reconeguda pel Departament d’Educació de Catalunya.

Convocatòria

2 d'abril al 30 d'abril, 3 de juny al 28 de juny, 3 de novembre al 30 de novembre., Desembre 2023, Juny 2024, Novembre 2023, Octubre 2023, Setembre 2023

Productes relacionats

Carret de compra0

Cart